Keanggotaan

Sehingga 30 April 2014, KoBPM mempunyai anggota berdaftar seramai 2,434 orang iaitu meningkat seramai 14 orang daripada bilangan keanggotaan pada April 2013. Bilangan keanggotaan KoBPM sepanjang tempoh 2010-2014 adalah seperti berikut :-

            

Pecahan keanggotaan KoBPM pada April 2014 adalah seperti dalam carta berikut :-

            

90% daripada keanggotaan KoBPM merupakan Kakitangan AgroBank yang masih dalam servis, 9% terdiri daripada pesara BPM/Agrobank, manakala 1% adalah Kakitangan Koperasi.


Data Sistem KoBPM

ID Pengguna:
Kata Laluan: Daftar

Jam

Video Korporat

KOOPBPM Slide

Akses Webmail

Direktori Staff & ALK

Muat Turun Borang

Info Solat

Salat times for Kuala Lumpur. Muslim Prayer Times Widget by Alhabib.