Soalan Lazim

Soalan Yang Sering Menjadi Pertanyaan
Perlu mengisi borang rasmi menjadi anggota Koperasi dan dihantar semula kepada Koperasi untuk diproses. Kelayakan untuk menjadi anggota KoBPM ialah :- Kakitangan Agrobank yang Berstatus tetap dan kontrak sahaja.
Setelah permohanan sampai Di KoBPM (Unit pembiayaan) , tempoh yang diambil bagi memproses pembiayaan Bai Al inah peribadi adalah 14 hari waktu berkerja dan tempoh yang diambil bagi memproses pembiayaan Bai Al inah Khas adalah 4 hari waktu berkerja.
Pemohon boleh menghubungi KoBPM , setelah memberi nombor anggota , unit pembiayaan akan menyemak baki serta menyediakan surat pengesahan Baki dan akan diemail atau difaks ke pemohon.
Borang-borang pembiayaan tersebut boleh didapati di laman sesawang KoBPM atau anggota boleh menghubungi KoBPM dan bercakap dengan unit tersebut.
Pengeluaran yuran 50% yang dibenarkan adalah: *Tidak melebihi 50% daripada yuran terkumpul dalam gandaan RM 500 dalam satu masa. *Tiada tanggungan pembiayaan *Pengeluaran hanya boleh dibuat dalam tempoh setahun sekali sahaja. *Pemohon telah menjadi anggota tidak kurang dari 5 tahun. *Kelulusan pengeluaran tertakluk kepada Mesyuarat bulanan Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dan bayaran akan dibuat setelah mendapat kelulusan. borang pengeluaran 50%
Tuntutan boleh dibuat dengan mengisi borang tuntutan tersebut dan dihantar kepada Koperasi berserta beberapa dokumen bagi pengesahan, borang dermasiswa borang melanjutkan pelajaran antaranya ialah: *Salinan slip keputusan peperiksaan /surat akuan sekolah/surat tawaran melanjutkan pelajaran *Salinan slip keputusan peperiksaan *Salinan sijil kelahiran anak *Salinan kad pengenalan Anggota
*Anggota boleh membuat tuntutan dengan mengisi borangborang lawatan sambil belajar . *Bagi yang telah menggunakan kelayakan pada kali pertama (RM 500.00) layak menggunakan kelayakan kedua (RM 1,000.00) selepas menggunakan 10 Tahun kelayakan pertama. *Mengikut resit tuntutan kos lawatan atas nama Anggota, syarat mestilah tidak melebihi sebanyak RM 1,000.00. *Kelayakan permohonan selepas 3 Tahun menjadi Anggota KoBPM
Bagi anggota yang pertama kali ingin memperbaharui insuran kenderaan, anggota perlu menghantar salinan Gran & Salinan covernote tahun sebelum. Boleh email unit insuran kenderaan (Pn siti asiah/asiah@koopbpm.com.my)